Saturday, September 11, 2010

Yiiki avagy WIKI a'la Yii

Egy alap WIKI készítese a Yii (PHP) keretrendszer segítségével.

Ebben a rövidke leírásban azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen egyszerű elkészíteni egy elegáns web-es alkalmazást a Yii segítségével. Ha a későbbiekben igény lesz rá, természetesen belevághatunk kényesebb témákba is, mint például a biztonság, cache-elés, komolyabb AR (ActiveRecord?) használat stb. A helyesírásért már itt szeretnék elnézést kérni ...

0. Bevezetés

Itt csak felsorolnék néhány alapvető (és igen fontos) fogalmat, amelyek ismerete szükséges :

- Objektum Orientált Programozás (PHP 5): A jelenleg stabil Yii 1.1-es verzió a PHP 5.1-en alapszik, tehát annak ismerete mindenképp szükséges. ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Objektumorientált_programozás )

- Adatbázis (SQL): A Yii, alapból sokféle adatbázis formátumot támogat. (Az itteni példában én a SQLite-ot választottam, mert nem igényel különösebben bonyolult szerver oldali beállítást) ( http://hu.wikipedia.org/wiki/SQL )

- MVC (Model-View-Controller) avagy Modell-Nézet-Vezérlő: A Yii az egy MVC-t szorosan követő keretrendszer. Dióhéjban annyit jelent, hogy az alkalmazás jól elkülöníthető 3 részre. Az M vagy modell, ami az adatbázis jellegű lekérdezéseket végzi, a C vagy vezérlő ami kapcsolatot teremt és feldolgoz felhasználók által bevitt információt és végül a V vagy nézet, ami pedig magát a megjelenítést végzi. Ilyen többek között a Ruby On Rails rendszer is.( http://hu.wikipedia.org/wiki/MVC )

- Active Record - ami tulajdonképpen "megszűnteti" a függőséget a különböző adatbázisok között és az adatbázis táblákat objektumokként kezeli. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mondjuk fejlesztői környezetben használhatunk SQLite-ot élesben pedig MySQL-t vagy MsSQL-t stb. ( angol: http://en.wikipedia.org/wiki/Active_record_pattern )

Apache, Nginx és egyéb web szerverek beállításába nem szeretnénk itt belemenni. A programot a következő konfigurációval készítettük:

- Ubuntu Linux (9.10)
- Apache 2.x
- SQLite 3
- PHP 5.2.x
- Yii 1.1.x

- Csomagoljuk ki a letöltött Yii-t a web szerverünk fő könyvtárába (pl. /var/www/yii ), a forráskód majd szintén a /var/www alá kerül (pl: /var/www/yiiki).

Az is fontos, hogy a Yii rendszer a parancssorból is futtatható legyen! (PHP CLI)

1. Adatbázis Felépítése

Adatbázis neve: yiiki

Táblák:

++++++++++++++++++++++++++
+ pages +
++++++++++++++++++++++++++
+ id INT (auto_increment)+
+ title VARCHAR(125) +
+ body TEXT +
+ revision INT +
+ created INT +
++++++++++++++++++++++++++

SQLite3: CREATE TABLE pages (body TEXT, created integer, id INTEGER PRIMARY KEY, revision integer, title varchar(125));

2. A WEB-es alkalmazás létrehozása

Az alap alkalmazás létrehozása rendkívül egyszerű, csak adjuk ki a kovetkező utasítást (a web szerver root könyvtárában állva, (pl /var/www).

./yii/framework/yiic webapp yiiki

imehesz@imehesz-laptop:/var/www$ ./yii/framework/yiic webapp yiiki
Create a Web application under '/var/www/yiiki'? [Yes|No] yes
mkdir /var/www/yiiki
mkdir /var/www/yiiki/themes
mkdir /var/www/yiiki/themes/classic
mkdir /var/www/yiiki/themes/classic/views
mkdir /var/www/yiiki/themes/classic/views/layouts
mkdir /var/www/yiiki/themes/classic/views/system
generate themes/classic/views/.htaccess
mkdir /var/www/yiiki/themes/classic/views/site
generate index.php
mkdir /var/www/yiiki/css
generate css/bg.gif
generate css/form.css
generate css/screen.css
generate css/main.css
generate css/ie.css
generate css/print.css
mkdir /var/www/yiiki/assets
mkdir /var/www/yiiki/images
mkdir /var/www/yiiki/protected
mkdir /var/www/yiiki/protected/extensions
generate protected/yiic.bat
mkdir /var/www/yiiki/protected/models
generate protected/models/LoginForm.php
generate protected/models/ContactForm.php
generate protected/yiic.php
mkdir /var/www/yiiki/protected/data
generate protected/data/schema.sqlite.sql
generate protected/data/schema.mysql.sql
generate protected/data/testdrive.db
mkdir /var/www/yiiki/protected/controllers
generate protected/controllers/SiteController.php
generate protected/yiic
mkdir /var/www/yiiki/protected/config
generate protected/config/main.php
generate protected/config/test.php
generate protected/config/console.php
mkdir /var/www/yiiki/protected/commands
mkdir /var/www/yiiki/protected/commands/shell
mkdir /var/www/yiiki/protected/messages
generate protected/.htaccess
mkdir /var/www/yiiki/protected/views
mkdir /var/www/yiiki/protected/views/layouts
generate protected/views/layouts/main.php
mkdir /var/www/yiiki/protected/views/site
generate protected/views/site/login.php
mkdir /var/www/yiiki/protected/views/site/pages
generate protected/views/site/pages/about.php
generate protected/views/site/index.php
generate protected/views/site/contact.php
generate protected/views/site/error.php
mkdir /var/www/yiiki/protected/runtime
mkdir /var/www/yiiki/protected/tests
generate protected/tests/WebTestCase.php
generate protected/tests/phpunit.xml
generate protected/tests/bootstrap.php
mkdir /var/www/yiiki/protected/tests/report
mkdir /var/www/yiiki/protected/tests/functional
generate protected/tests/functional/SiteTest.php
mkdir /var/www/yiiki/protected/tests/fixtures
mkdir /var/www/yiiki/protected/tests/unit
mkdir /var/www/yiiki/protected/components
generate protected/components/Controller.php
generate protected/components/UserIdentity.php
generate index-test.php

Your application has been created successfully under /var/www/yiiki.

Ha minden jól sikerült, akkor a Your application has been created successfully under /var/www/yiiki - szerű üzenet jelenik meg, ami röviden annyit jelent, hogy az alap program sikeresen létrehozva a megadott mappa alatt.

Azt már itt érdemes megjegyezni, hogy a programunk már ebben a fázisban működőképes. Ha megtekintjük a URL-t egy böngészőben (pl http://yiiki.peldaprogram.local) akkor egy (remélhetőleg) üdvözlő képernyő fogad bennünket.

3. Az alkalmazás összekapcsolása az adatbázissal

A Wiki-k többnyire nagyon egyszerű, monthatnánk butácska, programok, amik semmi mást nem csinálnak, csak oldalakat tárolnak és mutatnak meg. A problémát többféleképpen is meg lehetne oldani, még adatbázis használata nélkül is! De mi szeretnénk bemutatni, hogy mennyire egyszerű adatbázisokat kezelni Yii-vel.

A fő konfigurációs file a protected/config mappa alatt található és main.php a neve. Nyissuk is meg a kedvenc szövegszerkeztőnkkel. (mámrmint amelyiket programozásra használunk). Aki egyből a VIM-re gondolt, az kaphat egy piros pontot. Módosítsuk is az alábbiak szerint

(Fontos: az adatbázis file-t a protected/data alá tettük)

protected/config/main.php

...
'db'=>array(
'connectionString' => 'sqlite:protected/data/yiiki.sqlite',
),
...

És ennyi ...

4. A yiic avagy a Yii varázspálcája

Természetesen lehetne a fejlesztést a yiic teljes hanyagolásával folytatni, de használata mindenképpen megkönnyíti a programozást. A __ROOT__ könyvtárunkban egyszerűen adjuk ki a következő utasítást:

./protected/yiic shell

imehesz@imehesz-laptop:/var/www/yiiki$ ./protected/yiic shell
Yii Interactive Tool v1.1 (based on Yii v1.1.0)
Please type 'help' for help. Type 'exit' to quit.
>> _

Ha járatosak vagyunk valamelyik SQL parancssori programjával, akkor ez ismerős lehet. Segítséget a help [utasitas]-sal lehet kérni. Vágjunk is bele.

4.1 A Pages (oldalak) modell létrehozása a yiic segítségével

Egyszerűen adjuk ki a következő parancsot (még mindig a shell-ben vagyunk!)

>> model Page pages
generate models/Page.php
generate fixtures/pages.php
generate unit/PageTest.php

The following model classes are successfully generated:
Page

If you have a 'db' database connection, you can test these models now with:
$model=Page::model()->find();
print_r($model);

>>

Nos, itt elég sok minden történt, szűrjük ki ami nekünk fontos lehet.

model/Page.php - ez nagyon fontos, ez lesz a modellünk, ami majd az adatbázisos lekérdezéseket végzi.

fixtures/pages.php
unit/PageTest.php

- sajnos ez utóbbi kettővel nem fogunk foglalkozni (legalábbis ebben a cikkben nem), annyit érdemes megjegyezni, hogy a TDD-hez nyújt segítséget. (Test Driven Development - talán Tesztelésen Alapuló Fejlesztés-nek lehetne nevezni - http://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development )

A parancs lefutása után a program még arról is értesít minket, hogy ha be van állítva az adatbázis kapcsolatunk, ha akarjuk ki is próblhatjuk. Egyelőre tudjuk, hogy semmi nincs az adatbázisunkban, szóval nem sok értelme lenne a lekérdezésnek :)

5. Mi is az a CRUD?

Azzal, hogy elészítettük a Page modellünket, még semmi, böngészőben látható eredményt nem sikerült produkálnunk. No és itt jön a híres CRUD a képbe,

Create - Létrehoz

Read - (Be)olvas

Update - Frissít

Delete - Töröl

Ezeket az utasításokat pedig az adatbázisunk (és Pages táblánk) egy-egy rekordjához fogjuk használni.

5.1 A Vezérlő és Nézet létrehozása a CRUD paranccsal

Még mindig a shell-ben állva adjuk ki a következő parancsot:

>> crud Page
generate PageController.php
generate PageTest.php
mkdir /var/www/yiiki/protected/views/page
generate create.php
generate update.php
generate index.php
generate view.php
generate admin.php
generate _form.php
generate _view.php

Crud 'page' has been successfully created. You may access it via:
http://hostname/path/to/index.php?r=page

>>

Aha, itt már lényegesen több minden történt mint a modell létrehozásánál. Láthatjuk, hogy maga a Controller (vezérlő) is elkészült, egy újabb teszt file, a view/page mappa is, ahol a rendszer fogja tárolni a szükséges nézet file-okat (create.php, update.php, view.php stb).

Megj: ( A vezérlő külön is elkészíthető a controller page paranccsal.

6. Gyors áttekintés

A programunk jelenlegi állapotában mindenre kész. Tudunk oldalakat listázni, készíteni és törölni. Hogy megbizonyosodjunk róla, böngészőnkkel látogassuk meg a következő URL-t:

http://yiiki.lenny.local/index.php?r=page

Na de mi nem elégszünk meg ennyivel, hiszen egy igazi Wiki-t szeretnénk készíteni. Jöhet a testreszabás ...

7. Alkalmazásunk testreszabása

7.1 A beviteli form módositasa

Ha most probálnánk egy Oldalt készíteni, akkor azonnal észlelnénk, hogy a beviteli form-on egy csomó olyan mező van, amit nem szeretnénk kézzel minden egyes alkalommal kitölteni, illetve elvárnánk a programunktól, hogy saját maga töltse ki. Ilyen például a created vagy a revision mező.

http://yiiki.lenny.local/index.php?r=page/create

Módosítsuk is a form-unkat (protected/views/page/_form.php) az alábbiak szerint.

<div class="form">

<?php echo CHtml::beginForm(); ?>

<p class="note">Fields with <span class="required">*</span> are required.</p>

<?php echo CHtml::errorSummary($model); ?>

<div class="row">
<?php echo CHtml::activeLabelEx($model,'title'); ?>
<?php echo CHtml::activeTextField($model,'title',array('size'=>60,'maxlength'=>125)); ?>
<?php echo CHtml::error($model,'title'); ?>
</div>

<div class="row">
<?php echo CHtml::activeLabelEx($model,'body'); ?>
<?php echo CHtml::activeTextArea($model,'body',array('rows'=>6, 'cols'=>50)); ?>
<?php echo CHtml::error($model,'body'); ?>
</div>

<div class="row buttons">
<?php echo CHtml::submitButton($model->isNewRecord ? 'Create' : 'Save'); ?>
</div>

<?php echo CHtml::endForm(); ?>

</div><!-- form -->

7.2 A Page Modell szabályainak beállítása

A Page (Oldal) modellünkre is ráfér egy kis farigcsálás. A yiic többnyire kitalálta, hogy milyen szabályokat hozzon létre a különböző mezőkhöz, a gondolatolvasástól azért még messze van. Mi ugyanis azt szeretnénk, ha az Oldalunk címébe csakis betűk, számok, vagy aláhúzás jel szerepelhessen. (Egy jó kis bővítés lenne, ha a programunk automatikusan felülírná a bevitt a címet, de az egyszerűség kedvéért itt egy szabályt hozunk létre)

protected/models/Page.php

 /**
* @return array validation rules for model attributes.
*/
public function rules()
{
// NOTE: you should only define rules for those attributes that
// will receive user inputs.
return array(
array('created, revision', 'numerical', 'integerOnly'=>true),
array('title', 'length', 'max'=>125),
array('title', 'required', 'message'=>'Cím nem lehet üres!'),
array('title', 'unique'),
array('title',
'match',
'pattern'=>'/^[A-Za-z0-9_]+$/',
'message' => 'Csak számokat, betűket és `_` jelet használhatsz! Hehe' ),
array('body', 'safe'),
);
}

Az itt használt szabályok elég egyértelműek, de ha valaki jobban bele szeretne mélyülni itt olvashat róluk bővebben: http://www.yiiframework.com/doc/cookbook/56/

Itt még azt is megfigyelhetjük, hogy hogyan kell a programunkat magyarul tanítani ;)

7.3 A beforeSave() és save() modell függvények használata/felülírása

A modelljeink, amik a programunkban az adatbázis lekérdezéseket kezelik, mindenféle függyvényekkel fel vannak fegyverkezve, hogy nekünk ne kelljen védőkesztyű nélkül SQL-kódban kotorászni. Az egyik ilyen függvény a save() (elment) és hű csatlósa a beforeSave() (mielőtt elment). A save() egy adatbázis rekordot köteles elmenteni vagy felülírni.

A pages adatbázis táblánkban van egy olyan mező, hogy created (készítve), ami egy dátum mező. (a példánkban UNIX Timestamp-et használunk!) Ez a mező tartja nyilván, hogy az adott oldal mikor lett készítve/felülírva. Ugyan használhatnánk a save() függvényt arra, hogy ezt az értéket beállítsuk, a példa kedvéért ezt a beforeSave()-vel oldjuk meg.

(Az fontos, hogy itt a szülő beforeSave()-jével térjünk vissza, return parent::beforeSave() )

protected/models/Page.php

      /**
*
*/
public function beforeSave()
{
// and setting the created date ...
$this->created=time();

return parent::beforeSave();
}

A save() függvénynél már kicsit más a helyzet. Először vegyük sorra, hogy mit is szeretnénk a programunktól, amikor elmentünk egy oldalt. Ha minden igaz, említettük az elején, hogy a jövőben szeretnénk egy revert opciót, ami annyit jelent, hogy az odalalainkat, ha akarjuk, visszaállíthatjuk egy korábbi változatba. Ezt többféle módon is meg lehet valósítani, de talán a legrövidebb megoldás, ha az oldalakat mindig újként mentjük el, és csak növeljük a revision azaz verziószámot.

protected/models/Page.php

     /**
*
* @return <type>
*/
public function save( $validate = true )
{
if( $this->isNewRecord )
{
// we increase the revision number ...
$this->revision = $this->revision+1;
return parent::save( $validate );
}
else
{
// by setting `save` to false, it will skip the validation,
// so we can save the page with the same title
// also, update is not really an update because every single change
// will be a "new" page, so we can keep history ...
$newpage = new Page();
$newpage->attributes = $this->attributes;
$newpage->save(false);
return true;
}
}

Yii olyan finomságokkal lát el bennünket, mint például a $this->isNewRecord ami egyszerűen megmondja nekünk, hogy most egy új rekordról van e szó, vagy csak felülírunk egyet. Mi persze tudjuk, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy minden egyes oldal újként legyen elmentve, tehát ha az oldal nem új, akkor egyszerűen gyártunk egyet ami a $newpage->attributes=$this->attributes segítségével felveszi az eredeti oldal értékeit.

Még annyit érdemes megjegyezni, hogy ha a save() függvényt false paraméterrel hívjuk meg, akkor az AR szabályai nem vonatkoznak az adott rekordra.

7.4 Az oldalakat lekérő SQL módosítása és a hozzá tartozó View (Nézet) testreszabása

Ha most néznénk meg az Oldalak listáját, azt vennénk észre, hogy programunk, az egyes Oldalakhoz tartozó összes reviziót megmutatja. Ez ideáig rendben is van, hiszen minden egyes változatot "új"-ként mentettünk el, azonban ez elég zavaró lehet, meg bugyután is néz ki. Ha eddig még nem említettük volna, majd minden Controller-nek van egy úgynevezett actionIndex()-je ami az alapértelmezett függvény. Jelen esetünkben ez szolgáltatja az Oldalak listáját. Keressük is meg a PageController?-ben és módosítsuk a következők szerint:

protected/controllers/PageController?.php - actionIndex()

 /**
* Lists all models.
*/
public function actionIndex()
{
$criteria = new CDbCriteria();
$criteria->group = 'title';
$criteria->order = 'created DESC';

$dataProvider=new CActiveDataProvider('Page', array(
'pagination'=>array(
'pageSize'=>self::PAGE_SIZE,
),
'criteria' => $criteria,
));

$this->render('index',array(
'dataProvider'=>$dataProvider,
));
}

SQL-ben valamennyire jártasabbak egyből kiszúrhatják, hogy mi is történik. Itt létrehozunk egy úgynevezett CDBCriteria() osztályt aminek segítségével különböző SQL paramétereket állíthatunk be, és ez által módosíthatjuk a lekérdezéseinket, ami ebben az esetben az Oldalak csoportosítását jelenti a title azaz cím szerint és rendezést a létrehozás dátuma szerint.

Az alábbi file-okat pedig módosítsuk izlésünk szerint (illetve az én izlésem szerint). Ha még emlékszünk, a PageController?-t kicsit átalakítottuk, hogy az adott Oldal azonosító ID-ja helyett a title mező értékével dolgozzon. Ez nagyon szép és jó, de a program többi részét is kicsit át kell alakítanunk. Ilyen például az actionCreate() és actionUpdate() funkciókban használt redirect() ami azt a célt szolgálja, hogy bizonyos események után böngészőnket egy meghatározott oldalra küldje.

protected/controllers/PageController?.php

 public function actionCreate()
{
$model=new Page;
if(isset($_POST['Page']))
{
$model->attributes=$_POST['Page'];
if($model->save())
$this->redirect(array('view','title'=>$model->title));
// $this->redirect(array('view','id'=>$model->id));
}

$this->render('create',array(
'model'=>$model,
));
}

A következő file-ok pedig a megjelenítést szolgálják ...

protected/views/page/index.php

<div class="view">
<?php echo CHtml::link( CHtml::encode($data->title), $this->createUrl('page/view', array( 'title' => $data->title ) ) ); ?>
(Rev.: <?php echo CHtml::encode($data->revision); ?>)
<i><?php echo date( 'Y-m-d H:i', CHtml::encode($data->created) ); ?></i>
</div>

protected/views/page/view.php

<?php
$this->breadcrumbs=array(
'Pages'=>array('index'),
$model->title,
);
?>
<h1><?php echo strtoupper($model->title); ?></h1>

<div>
<?php echo CHtml::link('Oldalak Listaja',array('index')); ?>
<?php echo CHtml::link('Oldal Frissitese',array('update','id'=>$model->id)); ?>
<?php echo CHtml::linkButton('Oldal Torlese',array('submit'=>array('delete','id'=>$model->id),'confirm'=>'Biztos, hogy toroljem?')); ?>
</div>

<div style="margin-top:20px;">
<?php echo $model->body; ?>
</div>

Jajj de jó, már lassan készen is vagyunk. Mondjuk a megjelenített oldal egyáltalán nem úgy néz ki mint egy Wiki oldal. A következő fejezetben megnézzük, hogyan lehet külső modulokat behúzni a Yii rendszerbe, pl. egy Wiki értelmezőt, hogy megússzuk a sok str_replace()-t ;)

8. Külső modulok, kiterjesztések használata

Alkotásaink fejlesztése közben gyakran fordul elő olyan helyzet, hogy valaki (lehet, hogy mi magunk) valahol máshol (pl. egy másik keretrendszer alatt) már megoldotta a felmerülő problémát és szeretnénk a kódot újra használni. Erre Yii barátunk többféle lehetőséget ad. Használhatunk, kifejezetten Yii-nek szánt kiterjeszések -et (extensions: http://www.yiiframework.com/extensions/ ) vagy teljesen Yii-től független csomagokat. Ilyen például a ZendFramework? -be beépített RSS kezelő rendszer. Nekünk jelenleg erre nincs szükségünk, de ha valakit bővebben érdekel, az itten járhat utána: http://www.yiiframework.com/doc/cookbook/20/ .

Már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy egy használható kis Wiki-nk legyen, már csak maga a Wiki "nyelvértelmező" hiányzik. Persze írhatnánk egyet magunktól, de inkább bizzunk benne, hogy valaki más már megírta - és láss csodát, így is van: http://www.ivan.fomichev.name/2010/02/php-creole-10-wiki-markup-parser.html (Ez a rendszer a WikiCreole? markup nyelvet használja: http://www.wikicreole.org/wiki/Creole1.0 ). Persze nem kötelező ezt használni, de az egyszerűség kedvéért mi ezt választottuk.

Mint bizonyára észrevettük a URL-ből, ennek a csomagnak az ég világon semmi köze nincs a Yii-hez, ez csak egy egyszerű PHP osztály, tehát nekünk a második megközelítés lesz a legjobb. Töltsük is le az összecsomagolt állományt és másoljuk a creole.php -t be az application/vendors/ mappába (ha nincs ilyen mappánk, csináljunk egyet).

Attól még, hogy a file ott heverészik a vendors könyvárba, még a Yii nem tudja, hogy mi ezt használni is szeretnénk. Itt jön a Yii::import() statikus függvény a képbe.

Yii::import('application.vendors.*');

Ami kb. annyit jelent, hogy a továbbiakban Yii rendszerünk ebben a könyvtárban is keresgélni fog PHP osztályok és file-ok után. (Ezt egyebként beállíthatjuk a protected/config/main.php file-ban is az import tömb segítségével.)

Most már csak annyit kell tennünk, hogy a megfelelő Nézet-ben meghívjuk magát a Wiki értelmezőt és átpasszoljuk neki azt a szöveget amit HTML nyelven szeretnénk megmutatni a felhasználóknak. Ez a Nézet vagy View pedig itt található: protected/views/page/view.php

<?php $wiki = new creole();echo $wiki -> parse( $model->body ); ?>

Ja, még valami

Már csak egy apróság van hátra. A rendszer, alapból, a SiteController? -nek adja át a vezérlést, ha valaki meglátogatja az oldalunkat. Ez szép és jó, de sajnos azon az oldalon csak annyi szerepel, "Welcome to My Web Application" és semmilyen link nem utal arra, hogy hol is vannak az oldalaink. Ezt a legegyszerűbben úgy lehet elkerülni, hogy megváltoztatjuk az alapértelmezett Vezérlő-t és a SiteController? helyett beállítjuk a PageController?-t, hiszen az a felelős az Oldalak (Page) kezeléséért. Ja, és ha már úgyis a konfigurációs protected/config/main.php file-ban kell kotorásznunk, akkor be is állíthatjuk a programunk nevét (ami több más helyen is feltűnik, pl. a böngésző title -jében is)

  return array(
....
'name'=>'Yiiki - Wikis rendszer Yii-vel',
'defaultController' => 'Page',
...);

No, és készen is lennénk. Persze nagyon NAGYON sok mindenen lehetne javítani-szépíteni, pl. biztonság/adatbázis védelem, magyarosítás, egységtesztek (unit test) használata, caching-elés stb. de talán majd máskor.

Kezdetnek reméljük jó lesz. Sok sikert!

No comments:

Post a Comment